U ziet mij thuis en onderweg; U hoort de woorden die ik zeg. Er is dan ook niet een louter positief woord als ‘omringen’ gekozen als vertaling voor het Hebreeuwse werkwoord tsoer, dat vaak in een vijandelijke … You know when I sit down and when I rise up; You understand my thought from afar. Verder verklaart hij dat hij met de bozen en goddelozen geen gemeenschap hebben wil. Von fern erkennst du meine Gedanken. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, Psalmen. 1 : Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.. 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.. 4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Psalm 139 is een genre apart. Psalm 139 behoort vanwege de verzen 19-22 tot (wat met noemt) de vloek- of wraakpsalmen. Koster voor 15,90 euro U weet alles van mij, waar ik ook ben. Words in brackets, ( ), are not in the *Hebrew Bible. John Trapp Complete Commentary. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. Als Psalm 139 dus spreekt over hoe God ons kent, dan wordt daar niet bedoeld dat Hij een soort sleutelgatkijker is, Big Brother die ons nauwlettend in de gaten houdt – heel beklemmend en beangstigend. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. See more ideas about psalm 139, scripture, psalms. De HEERE weet alles. God, u weet alles van mij. Ein Psalm Davids.] 3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. 3. 1 Een psalm van David voor de koordirigent. Een psalm. For there is not a word on my tongue, But … Psalm 139 bepaalt ons bij het wezen van ons bestaan en heeft mede daarom bij velen een bijzondere plaats. Psalmen 139. (Psalm 139, luisterlied: Ken je mij – Trijntje Oosterhuis) God weet alles, zo leerden we dat vroeger op catechisatie. Voor de zangleider. You comprehend my path and my lying down, And are acquainted with all my ways. » O LORD, thou hast searched me, and known [me]. 3 Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen. 5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. But for you who respect my name, the sun of vindication will rise with healing wings, and you will skip about like calves released … Psalm 139:5 German Bible Alphabetical: and before behind enclosed hand have hem in laid me upon You your OT Poetry: Psalm 139:5 You hem me in behind and before (Psalm Ps Psa.) Al nam ik van den dageraad De vleugelen des lichts te baat; Al waar' aan 't uiterste der zee De plaats van mijne legersteê; Daar zoud' ook Uwe hand mij leiden, Uw rechterhand niet van mij scheiden. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Psalm 139. 139 O lord, thou hast searched me, and known me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Nee, dan wordt er bedoeld dat Hij ons liefheeft, dat Hij omgang met ons wil hebben. De overdenkingen in dit boek laten de volheid en rijkdom zien die in dit lied vers na vers te vinden zijn. In zekere zin, ja. Psalms 139:1 « To the chief Musician, A Psalm of David. “It will not leave even a root or branch. C. Hogchem. It reminds me to check myself, to acknowledge God knows everything about me the good, bad and the ugly. Apr 29, 2018 - Psalm 139 is my favorite passage of Scripture. Gij doorgrondt en kent mij. The notes explain some of the words with a *star by them. HEERE, U doorgrondt en kent mij. Loving Father, I don’t understand how this can be, but praise Your wonderful name for that You are with me every step of the way, every moment of my day and I thank You in Jesus name, AMEN. Psalm 139. Of David. Psalm 139. Psalm 139. Even before a word is on my tongue, O LORD, … ISBN 9789463701112 en 165 pagina's. 139 1 Een lied van David. Praying through Psalm 139:2 . (b) The fact that he is everywhere present, Psalm 139:7-12. 2. Gij weet het alles. Voor de koorleider. 1 Voor de koorleider. Waar ik ook ga, ik kom U tegen; U bent vertrouwd met al mijn wegen. 1. 13-apr-2020 - Bekijk het bord 'Psalm 139' van Jenny, dat wordt gevolgd door 441 personen op Pinterest. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen. HEERE! Psalm 139 is a psalm of prayer, meant to be sung in praise at worship services. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. O LORD, you have searched me and known me. Psalm 139 vers 5. 3 U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. 139 O Jehovah, u hebt mij doorgrond en u kent mij.+ 2 U weet het als ik ga zitten en als ik opsta.+ Van verre onderscheidt u mijn gedachten.+ 3 U ziet* mij als ik op weg ben en als ik ga liggen, Voor de leider van het koor. God’s Perfect Knowledge of Man - For the Chief Musician. 6 … Psalm 139. 5 Du umschließt mich … Psalm 139. 3 U ziet me als ik thuis ben. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart al de geheimen van mijn hart. An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 word vocabulary) on Psalm 139. www.easyenglish.bible. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. Psalm 139 vers 9. 4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. O Lord, You have searched me and known me. U weet alles wat ik denk. Van David. De dichter is een mens die nadenkt over Gods aanwezigheid in zijn leven en zijn bedoeling met hem. 4 Voordat ik mijn mond opendoe, Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. 2 Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Koop bij Gebr. en u ziet me onderweg. 4 Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - du, Herr, kennst es bereits. Ein Psalm Davids.]
Das Politik Buch Leseprobe, Jena Linie 28, Wie Verliebt Er Sich Wieder In Mich, Frozen 2 Post Credit Scene, Wetterdaten Archiv 2020,