De nesten waar de jongen worden geworpen, liggen vaak in overstromingsvrije oeverholtes in een rustig gebied en worden regelmatig door de moeder verplaatst. On his way to discuss an important matter with Mr. Big, he is shot by sniper Doug Ramses with a pellet containing night howler serum. Tot in 1954 de jacht definitief werd verboden, is de otter sterk bejaagd. She wears this when she is first seen in the film and … Telephone support and counselling under: +49 (0) 212 33 78 29 Mon-Thu, 8 am - 3 pm and Fr. Otter will automatically tag speakers who have previously been identified. 10 Answers. Dat bevindt zich meestal in een rustig gedeelte van het territorium van het wijfje. This was about 23% of all the recorded Otter's in the UK. Vooral de dominante mannetjes hebben grote leefgebieden. In Tibet komt de otter zelfs in de bergen voor. Don’t get locked into the quagmire of worry. Otter is coy and flirtatious as she lies on her back tempting you with her every charm to come for a swim and explore new adventures along the river. Otters are opportunistic carnivorous mammals in the subfamily Lutrinae. Mild-mannered, polite, loving, gentle When used as a surname Otter indicates that the father of the original bearer was named Ottur. Van de vijf tenen zijn vaak maar drie duidelijk te zien. De rustplaatsen zijn 50-100 cm in doorsnee en worden niet bekleed. Otters zijn speelse dieren, die graag van modderoevers glijden, over elkaar heen springen en achter elkaar aan rennen of zwemmen. De voorvoet is 55 mm breed en 60-65 mm lang en de achtervoet is 55-60 mm breed en 60-90 cm lang. Video Games Find out what a busy Otter gets up to. It can also be obtained through trading. Family Bij de herintroductie zijn maatregelen genomen om bedreigingen tegen te gaan, maar desondanks zijn verdrinking in fuiken, watervervuiling en verkeer nog steeds bedreigingen voor de otter. Say it like it is. Conventie van Bern (1982): appendix II. Apple’s otter is in water, holding a stone, as is Microsoft’s. 2347 Riverbrook Lane, Rainforest District, Zootopia[1] Orde: Carnivora (Roofdieren) Answer Save. According to the police report where Judy looked for clues, Mr. Otterton is 2'4" (71 cm) in height. Daarnaast produceert de otter een soort geleiachtige substantie, het zogenaamde ottergeil, wat waarschijnlijk dient om op seksueel gebied signalen af te geven. Soms is een sleepspoor van de staart te zien. Familie: Mustelidae (Marterachtigen) Looking at Emmitt's case file, Judy sees a photo of him with a pawpsicle, forcing her to consult Nick Wilde, the last mammal who saw him. Nicknames, cool fonts, symbols and tags for Otter – Brownie, Harry Otter, Otto, Odell, Choco, Ottero. Zowel de spraints als het ottergeil zijn (vaak tezamen) te vinden op oevers en zandbanken, vaak op een wat hogere plek in het landschap (graspollen, keien in het water). Name Ideas Otter Taming Calculator Tips Stat Calculator Torpor Timer. Produktion der Walt Disney Animation Studios. Medewerkers van Natuurmonumenten namen in oktober 2013 otters waar in het Harder-en Voorsterbos in Flevoland. If you had a pet otter, what would you name it? Background Information Otter Symbolism and Spirit Animal Traits Zo kan een leefgebied 1-40 km oeverlengte bedragen of enkele tot tientallen km² moerasgebied beslaan. They are sea otters that live in the Marine Life Institute. Why not, we do! De otter heeft een glanzende, fluweelachtige, dichte donkerbruine vacht met een licht gekleurde, zandkleurige, onderkant en soms met een licht gekleurd vlekkenpatroon op de kin en rond de lippen. Emmitt wears a green cable-knit sweater vest, with dark green corduroy pants, and an orange paisley tie in a Windsor knot, as well as glasses. His driver's license number is 01-1957-1955. When you remain tuned in, you’ll know what’s wrong and what is right! However, they all remain in a savage state. Loopsporen van de otter variëren afhankelijk van de ondergrond en de manier van voortbewegen. De otter komt oorspronkelijk in geheel Europa voor (met uitzondering van IJsland en eilanden in de Middellandse Zee), het grootste gedeelte van Azië en in Noordwest-Afrika.